Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

ආදර මාවත - lovers' lane => ආදරෙන් මං... | i am in love => Topic started by: rashmi on May 06, 2008, 02:48:47 PM

Title: OBA AYETH ENAWANAM.............................
Post by: rashmi on May 06, 2008, 02:48:47 PM
Tn wdfh;a tkjdkus''''

Uehs u,a mdjvh u;ska
mqxps l=fvs hgg fj,d
fmdo jeiaig ;=re,q fjkak
Tn wdfh;a tkjdkus
wdorfha iqjo wrka''''

iqr;,a fmus l;d ueoska
<.g fj,d yskdfjkak
Th mmqfjs ysi ;shkak
Tn wdfh;a tkjdkus
wdorfha iqjo wrka''''

uehs u,afm;s ysig oud
fldf,dmamula lr oqjkak
uf.a wdofra lsh,d
uy yhsfhka lE .ykak
Tn wdfh;a tkjdkus
tod jsi,a fmu;a wrka'''

   rYaus''''
Title: Re: OBA AYETH ENAWANAM.............................
Post by: sathuta on May 09, 2008, 10:21:13 AM

         m`@g\ @pm| kw`
         sErwl~ n#wyW kW obt
         ylQ @[email protected] lA vnEq
         a`[email protected]~ sEvq @gn....
         ml~ @pw~wk sQnQqE bv
         wQbEnw~ eq` ob wOl
         a`[email protected]~ @s`[Er# bv
         @n`[email protected]~ a#yQq ob wOl
         a`qry @n`hqEn
         [email protected]| qMk`r hqvwt
         ylQ @[email protected] lA vnEq
         a`[email protected]~ sEvq @gn....

Title: Re: OBA AYETH ENAWANAM.............................
Post by: rashmi on May 09, 2008, 10:59:01 AM

         m`@g\ @pm| kw`
         sErwl~ n#wyW kW obt
         ylQ @[email protected] lA vnEq
         a`[email protected]~ sEvq @gn....
         ml~ @pw~wk sQnQqE bv
         wQbEnw~ eq` ob wOl
         a`[email protected]~ @s`[Er# bv
         @n`[email protected]~ a#yQq ob wOl
         a`qry @n`hqEn
         [email protected]| qMk`r hqvwt
         ylQ @[email protected] lA vnEq
         a`[email protected]~ sEvq @gn....ud fmus lf,a Tng fkdj
biaifrdau ojil ufk;g tnS
ux wdofrhs lshd ryiska lS
ta wysxilhdg usi'''
l,a .;fj,d f.dia
Tn mqoqu f,i kmqrea jS
ud rsojd yer .shod
ud mqoqu jSus'''
we;a;gu ta [email protected]
fm%auhu cSjs;h fldgf.k
uyd ieye,a,qjlska ud <. isgs
ta wysxilhdj
fus ;rus kmqre lf,a [email protected]