Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge => නිර්මාණික | creative writers lounge => Topic started by: rashmi on June 17, 2008, 02:13:39 PM

Title: Seeyage pathuma
Post by: rashmi on June 17, 2008, 02:13:39 PM
yoyd cfndia .d,d wyfi boka jejg    mek,
nKa f.dhfu ;ekska ;ekg lymdgg t<sh je,
fiamd,sld u,a fmdl=rl iq<. tlal iqjo    ks,
;re kekao,d yskdfjkjd wdldfia rxpq     .eys,


jlal,f msreKq fha oKakaf.a r.       n,kak
kshr f.a uu;a tlal miafika weo,d      hkak
yekoaejg wdpsf.a Wl=f,a fi,a,          lrkak
biafldaf,a ksjdvqjg mqx mqf;a .ug         tkak

^udhd ldrhdf.a ksudKhls&