Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

ආදර මාවත - lovers' lane => මං ආදරෙයි | i love you => Topic started by: -ŴăśĦ- on May 02, 2009, 11:56:14 AM

Title: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on May 02, 2009, 11:56:14 AM
(http://img525.imageshack.us/img525/9959/romantickissphotocard.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on May 18, 2009, 10:10:34 AM
(http://img199.imageshack.us/img199/62/mgepivithuruaadare.jpg)
Title: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on May 18, 2009, 11:24:29 AM
(http://img246.imageshack.us/img246/1812/aadarei.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: *Sanda* on May 18, 2009, 01:53:24 PM
qy`br vr\;` ng`.....

 ls\snm ls\snyQ..........
 qQgtm lQyn\n [email protected]\ sEb p#wOm|..................
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on May 18, 2009, 02:08:44 PM
@b`@h`m s\wSwQyQ ak\[email protected]`\
mt pEUvn\ h#m @vl`vkm mm kvQ lQyn\nm|.....

-vr\;`-
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on May 19, 2009, 02:10:52 PM
oy` qn\nv`q [email protected] sEqE mhw\[email protected]`\
mt oy`v hEM`k\ mwk\ @vnv`
mwk\ @n`@vn @vl`vk\ n#wQ wrm|
@m`nv` hQwn\n ptn\ gw\ww\
@m`nv` krn\n ptn\ gw\ww\
e' h#[email protected]\km oy` m0 LM in\nv` rw\[email protected]\...

oy`@g\ sEqE ppEvt @h\w\wO @vl` in\[email protected]`t
hrQ s#nsWmk\ q#@nnv`
mEU @l`\@km mt n#wQ vEnw\
oy` m0 LM in\nvnm|
mt qEkk\ n$ rw\[email protected]\...

[email protected]\ awWwy,vr\wm`ny [email protected]\m
[email protected]\ an`gwyw\ oyyQ mhw\[email protected]`\
oy`@g\ [email protected]\ qQnn\n
oy`t aw\v#lk\ @vn\n
h#mq`m m0 oy` LMQn\m oy`t Xk\wQyk\ @vl` in\nv` rw\[email protected]\...

oyyQ-m`yQ vQwrk\ in\n
[email protected]\m pE0cQ @l`\kyk
[email protected]\n @m| @kl\l hEM`k\ a`syQ
[email protected]\ [email protected]\t ls\sn ar\}yk\ qWpE
oy`@g\ [email protected]\t a`@l`\kyk\ @vn\n
[email protected]\ [email protected]\ k#pkrn\n m0 a`syQ mhw\[email protected]`\...

[email protected]\ @m| [email protected]\t l#bENE
@h`[m w$g\g wmyQ oy`
a`qry,@[email protected],swOt,jWvQwy
e' h#[email protected]\m oyyQ mhw\[email protected]`\...

m0 q$s\ ql\vn\ bln\ in\nv` rw\[email protected]\
kvq`hrQ a#vQw\ @m| pE0cQ @kl\lv ek\[email protected] ynkl\
e' qvs kvq` vEnw\ kmk\ n$
oy` enkl\ m0 in\nv` mhw\[email protected]`\...
aqw\,@htw\,h#mq`tmw\ @m| pE0cQ @kl\l oy`@gm vQwryQ rw\[email protected]\...
a`w\myk\ a`w\myk\ p`s`
m0 oy`@gm vQwryQ rw\[email protected]\...

-vr\;`-
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on May 21, 2009, 10:55:33 AM
(http://img222.imageshack.us/img222/8732/thnitharuwe.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on May 21, 2009, 11:15:49 AM
(http://img529.imageshack.us/img529/3295/mylovee.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on May 21, 2009, 11:54:24 AM
qn\nvq rw\[email protected]\... @m| pE0cQ @kl\l
oy`@g\ nmQn\ ls\sn,pE0cQ pQLQmyk\ [email protected]\ [email protected]\ hrQ a`[email protected]\ hql` [email protected]`.
hrQm pE0cQ,a`qry pQr#NE,oy` [email protected]\ ls\snm ls\sn pQLQmyk\.
oy` qn\nvq mhw\[email protected]`\...
@g`d`k\ @vl`vt m0 oy`@g\ e' pQLQmy qQh` hrQ a`s`@vn\ bl`@gn in\nv`.
oy`@g\ a`qry ek\k [email protected]\ qEp\pw\ jWvQwy @m`nwrm ls\sn @qyk\ @v|vQq kQyl` e' @vlvt mt [email protected]`.

m0 [email protected]\ an`gwy g#n hQwnv`,
[email protected]`t mt oy`v [email protected]` mhw\[email protected]`\.
m0 [email protected]\ [email protected]\ g#n hQwq\qQ,
mt oy ls\sn,ahQ0sk a#s\ @qk m#@vnv`.

oy` qn\nvq [email protected]`\,
[email protected]\ [email protected]\ swOt,qEk,@v|qnv`,s#nsWm,bl`@p`@r`w\wOv e' h#[email protected]\m oyyQ,oy`@g\ oy ahQ0sk a`[email protected]

@m| @l`\ky @k`c|cr vQX`lq...?
@m`nwrm| s0kWr\Nq...?
e'w\ @m| @kl\l pwn\@n\ oy`vm vQwryQ.
e'k @m`nwrm| ahQ0sk pY`r\}n`vk\q.
@m| mEU mhw\ @l`\kym amwk krl m0 pwn\@n\ oy`vm vQwryQ rw\[email protected]\.
a#w\wtm mhw\[email protected]`\ oyyQ [email protected]\ @l`\ky........

-vr\;`-
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on June 09, 2009, 02:16:21 PM
(http://img5.imageshack.us/img5/885/chinnodu2.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on June 10, 2009, 12:37:26 PM
(http://img93.imageshack.us/img93/5002/jewithemahimaya.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: *Sanda* on June 10, 2009, 03:09:56 PM
Godaaakk lassanai nangiyaaa....
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on June 11, 2009, 10:31:42 AM
(http://img261.imageshack.us/img261/2517/obatahara.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: madusanka420 on June 12, 2009, 07:14:00 PM
[size=15godak lassanai akke ,liyanna digatama <<adaraya kiyanne dukak da ? kiyalath hithenawa pt][/size]
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on June 13, 2009, 11:40:05 AM
ak\kQ s[`tw\,mqEs0k ml\lQy`tw\ @g`d`k\ s\wSwQyQ.......
oy`[email protected] kvQw\ @g`d`....k\ ls\snyQ.
oy`lw\ qQgtm lQyn\n........
apQ ok\@k`m qQgtm lQymE.........:)

-vr\;`-
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: NIMALI on June 15, 2009, 01:00:48 PM
[email protected] mg @w`t
qhsk\ @nwO awr
hqvwt kw`kl
[email protected] qgk`r @nw\ @qk
vXWkl` [email protected] hQw
aph#qQlQ vEvw\
[email protected]| a#s\ kW kw`v
q#nEn` hEr# bvk\
s0s`@r pEr`vt
ahBE hmEvWmk
q#nEn` @l0gwO bv
sw\wyQ @n`@w\@rn bhkQn\
hqvwt kw` kl
[email protected] qgk`r q$s\
h#ryn\n b$ mt
nEB kW rs rhs
@n`h#gOnw\ ek\ vrm
qnQmQ mm q#n\
nEB mt a`[email protected]\ krn vg

nQm|7
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on June 25, 2009, 03:39:03 PM
(http://img189.imageshack.us/img189/3164/magehaduwa.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on July 29, 2009, 10:34:18 AM
(http://img43.imageshack.us/img43/8207/movgal3405.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: madusanka420 on August 01, 2009, 02:34:35 AM
:( :(hmm, mona karannada ban akke ,dukai
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on October 23, 2009, 11:26:34 AM
(http://img14.imageshack.us/img14/5792/mangaladine.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on June 21, 2010, 11:39:34 AM
(http://img291.imageshack.us/img291/3585/aadareimanaadarei.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on July 01, 2010, 01:38:58 PM
(http://img690.imageshack.us/img690/2751/adareyimaadhiwiathithur.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on July 08, 2010, 01:41:13 PM
(http://img38.imageshack.us/img38/3922/himinathipemakata.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on July 14, 2010, 03:57:35 PM
(http://a.imageshack.us/img24/9038/ansathuobata.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: w乇乃ᄊム丂イ乇尺 on July 14, 2010, 04:56:33 PM
අන් සතු වූවාට,
මතකය ඔබ ලඟයි..

අන් සතු වූවාට,
ආදරය ඔබ ලඟයි..

අන් සතු වූවාට,
ආත්මය ඔබ ලඟයි..

අන් සතු වූවාට,
ඉකිබිඳුම ඔබ ලඟයි..


අන් සතු වුණත්,
මතකය, ආදරය සහ ආත්මය ද රැගෙන,
ඉකිබිඳින්නේ ඔබ සමග නම්,

එහි අරුත,
මා (තවමත්) ආදරේ ඔබට යි..

- ආදරණීය වෙබීFont Version: (Kaputadotcom)
an~ swO vRv`t,
mwky ob lMyQ..

an~ swO vRv`t,
a`qry ob lMyQ..

an~ swO vRv`t,
a`w~my ob lMyQ..

an~ swO vRv`t,
ikQbQ[Em ob lMyQ..


an~ swO vENw~,
mwky, a`qry sh a`w~my q [email protected],
ikQbQ[[email protected]~ ob smg nm|,

ehQ ar#w,
m` (wvmw~) a`[email protected]~ obt yQ..


- a`qrNWy @vbW


Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on July 20, 2010, 11:05:51 AM
(http://img836.imageshack.us/img836/7421/ansathu.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on August 26, 2010, 09:44:48 PM
(http://img821.imageshack.us/img821/9813/sorryz.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on August 28, 2010, 01:00:35 AM
(http://img192.imageshack.us/img192/6128/ganiwreapeaadare.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on September 07, 2010, 11:00:16 AM
(http://img64.imageshack.us/img64/3448/ekamapathuma.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on June 02, 2011, 09:40:31 PM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/copy2ofmis.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on June 22, 2011, 09:33:43 PM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/cc.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on July 05, 2011, 03:11:42 PM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/madusamaya.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: _ClAsSiC_ on October 12, 2011, 10:50:51 AM
:045: :043: Harima lassanai nagooo  :57: eerisiya hithenawa  :005:
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on October 12, 2011, 11:00:47 AM
මට ලැජ්ජයි වගේ ක්ලැසික් අයියා..... :dft012: :dft011: :dft012:

බොහෝම ස්තූතියි ඉතින්.... :54:
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on April 14, 2012, 12:00:15 AM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/2years.jpg)
Title: Re: ප්‍රේමය නම්
Post by: -ŴăśĦ- on November 23, 2014, 10:50:45 PM
(http://www.sinhalaya.com/userimages/imgs/awasarfuf.jpg)