Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment => ඇසි දිසි විනෝදය | music and videos => Topic started by: -ŴăśĦ- on December 22, 2010, 11:25:30 PM

Title: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on December 22, 2010, 11:25:30 PM
චංචල වී හැඟුම් රැයක් ගානේ.... කඳුළැල් වෙනවාමයි හඳ පානේ.... පායා හිනහී යන දේදුන්නේ...පියවී යනවා ඔය ආදරේ...ඔබ ආලෙසටම ආයේ.... වෙන් වෙන එක වෙනවාමයි.... මායාවක් මයි ආදරේ...

http://www.youtube.com/v/2ZOB592Y9WU&feature=related
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on April 13, 2011, 12:13:48 PM
Im so lonely, broken angel
Im so lonely, listen to my heart
One n only, broken angel
Come n save me, before I fall apart


http://www.youtube.com/v/P8WBV1pip_I
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on April 13, 2011, 12:19:00 PM
සුසුම් පොදක් වී.... හදේ ලැඟුම් ගෙන නුඹ පෙරදා.... ජිවිතයම ලෙස සිතූ සෙනේහය ගෙවී ගියේ මට නොකියා... මගේ සරා සඳ හදේ සුවඳ ගෙන නුඹ කොහිදැයි සිතුනා....

http://www.youtube.com/v/4yNL0yZove4
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on April 13, 2011, 12:22:18 PM
අහස නුඹ මෙතරම්....
සයුර නුඹ මෙතරම්....
ආදරේ මෙතරම්....
සිහිනයකි නුඹ නම්....


http://www.youtube.com/v/qyTPsNXLm6A&feature=related
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on April 14, 2011, 12:01:34 PM
මට හීනයක් වෙලා ඔබේ ඔය ආදරේ...
සිත තාම දන්නෙ නෑ මා ඇයිද පෙම් කලේ...


http://www.youtube.com/v/APFumG4excg&feature=related
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 02, 2011, 08:35:52 PM
දිගු දෑස දුටුවාම.... හැඟෙනවා පෙර සේම....
උන්නු හැටි මගෙ ගාව.... ඔය හිතට අමතකද....


http://www.youtube.com/v/cWHk-EP1mD0&feature=share
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 02, 2011, 08:53:39 PM
ආදර මගෙ ජේසුනි....
කලකින් ඔබ අමතමි....
කොහොමද ඔබගේ තතු....
සමිඳේ....


http://www.youtube.com/v/1Sx7Zjr65v4
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 02, 2011, 09:00:26 PM
සෙනෙහසේ නවාතැනේ මගේ ලොවේ....
වේඳනා නිවී මට දැනේ සුවඳ ආදරේ....
මල් පිපි ඔබේ මගේ අනාගතේ...
වාසනා මැවේ ඔබ මගේ පැතුම ජීවිතේ....
මට දැනේ සුවඳ ආදරේ....


http://www.youtube.com/v/sDgowD2rHgw
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 02, 2011, 09:04:17 PM
සඳ පිනි දියේ.... හිම කුමරියේ....
ජීවිත කැලේ.... පිපි මල් වැලේ....
මා හා බැඳී.... ගිණි කාෂ්ටකේ....
කඳු හෙල් දිගේ.... සැඩ මාරුතේ....
ඔබ හමා යනවා....
අපි හමා යනවා....


http://www.youtube.com/v/9dz3wbX5m7A
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 16, 2011, 08:07:46 PM
නිල් ඟං දිය රැල් අතරේ...නිල් මානෙල් මල් සුපිපේ... ඇයි ඒ වෙත බිඟු කැන් ආවේ...
ඇල් හීතල පවනැල්ලේ... පෙම් වත් හිත් නලියන්නේ... මන් තාමත් තනියෙන්මයි ඉන්නේ... //
හිස්වූයේ ඇයි සන්තානේ...


http://www.youtube.com/v/oyQ4-Pa25cg
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 16, 2011, 08:12:59 PM
කෙලිලෝල බැල්මෙන් - හිත හන්කිති කවනා
පෙම් හීන යායේ - මල් දෙදුණු එලලා
හර්දේ වර්ණ ගන්වා - මගෙ ජිවිතේම කලඹා
ඔබ ඇයි මෙලෙසේ...
නොසිතූ විලසේ...


http://www.youtube.com/v/K1YNZQGeDJE&feature=share
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 16, 2011, 08:16:48 PM
ඔබ එන්න සුළඟේ දැවටිලා... මා ඉන්නේ ඔබ දැන් එයි කියා...
සුදු හංස තටුවේ සැතපිලා... පෙම් කරමු රහසේ සැඟවිලා...
ලබැඳියේ...... ලබැඳියේ... මා සිතින් සිර කලා...
ලබැඳියේ...... ලබැඳියේ... මා සිතින් පෙම් කලා...


http://www.youtube.com/v/rCgCLqIDf6M&feature=share
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 16, 2011, 11:02:46 PM
මතකද හැන්දෑවේ අපි දෙන්නා...
මංදාරම් අඳුරේ මල් වැස්සේ තෙමුනා....


http://www.youtube.com/v/4Ww2dN1VBs0&feature=related
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 11:47:16 AM
මගේ හිත තිස්සෙම ගැස්සේන...
ඔබේ ඔය ඇස් දෙක දැක්කම...
දැනේ ජීවිතේ... හිනාවක්ද මේ ආදරේ...


http://www.youtube.com/v/C5q2F7_lTtg
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 11:58:55 AM
ගස්සලා ඈතට යන්නේ මාව අත හැරලා... කොච්චර හීන දකින්නද රෑට නිදි වරලා...
තනිවෙලා කවියක් ලියමුද මාව නිදි කරලා...රත්තරන් මාල බඳින්නද සේද සළු එළලා...
හිතන්නේ මාගේ මනමාලියක් වෙලා... හිඳින්නේ මාගේ මුළු ජීවිතේ වෙලා...
තනියම යන්න යන්න එපා...මා හිත හිරකරලා...
තුරුලට ගන්න ගන්න මා... නුඹ මගෙම වෙලා... //


http://www.youtube.com/v/iVFNm090HHA&feature=related
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 06:30:08 PM
මා හඬවලා... හදවත සලා...
පෙරදාක මාගේ දෙනුවන් රතු වෙලා...
දැන් කිසිදිනේ... නැහැ ඒ වගේ...
හද ආදරේ පිරී ඉතිරෙනවා...


http://www.youtube.com/v/I_tg_X5_GC0&feature=share
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 06:40:26 PM
සරා සිහින රහසේ... දිව්රා කියා...
සිතේ කඳුළු පහසේ... මුමුනා සිනා...
ඔහේ ඇවිද හා මා... හද සිතුවිලි විල කළඹා...
හැරදා මා ඔබ ගිය දා... හුන් තැන තාමත් රැඳිලා...


http://www.youtube.com/v/lpAfuMNHAx0
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 06:44:54 PM
තරුමිණි ඔච්චම් පාවි නම්...
හදවත වත්තම් වේවි ආදරෙන්...
මේ හැඟුම් පේවී...


http://www.youtube.com/v/YVyTqT23I54
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 06:47:40 PM
ඔබ මගේ කියා...
මම හිතේ තියාගෙන උන්නා...
එය කියන තුරා...
මට ඇසෙන තුරා...
මඟ බලමින් මම උන්නා...


http://www.youtube.com/v/Aj6S2QqyD5s&feature=share
Title: Re: `~`-වර්ෂා-ගේ සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 06:50:42 PM
සඳ ඕනා... නුරා තොල් පෙති ඇති සීතල සඳ ඕනා...
හිත ඕනා... පුරා මල් පෙති ඇති රූහිත මට ඕනා...
අර පේනා... ඈතින් පායා...
අරුමොසම් පෑ... නිල් සඳ ඕනා...
ඈතින් පේනා... අහසේ පායා...
අරුමෝසම් පෑ......
මාෂා සොයා... තාමත් නොයා...
බලා හිඳී මේ දෙනෙත් විදාලා... //


http://www.youtube.com/v/uEbO68raTAg
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 06:53:50 PM
රතු මල් ගව්මේ දැවටිලා... සුළඟින් පාර අසාලා... සත්තයි ආදරේ කියා... සිහින ඉමේ... ඔබ නවතිනවා...

http://www.youtube.com/v/0a705nPReD4
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 06:57:31 PM
සිනහ කෝ... දැන් හීනයේ...

http://www.youtube.com/v/Y8THp5GCVPA
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 07:01:10 PM
ඔබට සිත ආදරේ කරයි... දෙතොල ගොළුවී සිටී...
නැගුනු සෙනෙහේ කියනු බැරිවී... මගේ සිත වේඳනා විඳී...


http://www.youtube.com/v/sONws4qTtxU
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 22, 2011, 07:10:36 PM
Mehbooba... Mehbooba... Mehbooba...  Mehbooba...
To ha Maray DIl Ka Ajooba... Ajooba... Ajooba...
Taray Ishq Kii...  Dewangii... Sar pey carh kay bolay...  //
Tunay Kia Kya... Yeah Kia Hoa... 
Dil Ding Dong Ding Bole... //


http://www.youtube.com/v/y84RBcUXrrU
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on June 15, 2011, 10:39:56 AM
Oh Girl You're Mine...

http://www.youtube.com/v/ht7V1PhYwuk&feature=share
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on June 15, 2011, 10:41:59 AM
You & I
Will be Together till the end of time
I Promise I ll never Let you go
Now that I know u Love me


http://www.youtube.com/v/mn4V60Gltao&feature=share
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on June 15, 2011, 11:27:33 AM
නිල් තරු වී ඔබ තරම්... නෙත් කිරනින් මා දවා... දෑත පැතූ ළමැදේ හොවා... හුයකින් වෙලා... මා වෙලා... නව අරුනොදේ මට මැව්වා වූ ඔබ ආදරෙයේ දෙව්දූ තමා...

http://www.youtube.com/v/MeTNQ8g-tOk&feature=related
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on June 19, 2011, 06:23:29 PM
හිම රේණු වැටෙනා සීතලේ... නෙත ගාව රඳවා ආදරේ... සුදු සේල සුළඟේ පාකලේ ඔබ නේද මාගෙ බිසෝ...

රන් තෝඩු සැලෙනා රාවයේ... සිත ගාව බැන්දූ මාළිගේ... රතු රෝස යහන සැදුවේ... මට නේද මගෙ මල් සරෝ...


http://www.youtube.com/v/ipUdr_LJjZE
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on June 22, 2011, 09:53:12 PM
මගේ සීන හීන තරු කැකුළී... මා ළඟින් ඉඳන්...
තරු නීල ආකහෙන් එබී... පේ වෙලා බලන්...
ඔය නීල නෙතු පියන් වසා.. කෝල වූ මුවින්...
මේ මී නිමේෂයේ... ආදරේ කියන්...


http://www.youtube.com/v/fZvq8XIu5Ng&feature=share
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 07, 2011, 09:16:54 PM
මනලෝලි මනමාලියේ ඔය දෑසේ කැල්මන් හෙලා
මාගේ දෑතේ දැවටි ආයේ පවසන්න දෝ ආදරේ...
කවදා හෝ සන්සරයේ එක්වීලා අතිනත් වෙලා
ආවා වාගේ ඔබ මේ ආවේ පවසාලා ප්‍රේමාදරේ...


http://www.youtube.com/v/n4Ak7_YIzGQ&feature=youtu.be
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: NIMALI on July 08, 2011, 10:37:10 AM
mata hoyala denna samitha mudunkotuvage

ammaa sadhadhara obai mage amma kiyana sinduva dwn loard karaganna oneee
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 08, 2011, 09:12:31 PM
සන්සාරේ පැතූ පැතුම් නිමා නොවෙනා...
මේතේ බුදුන් දැක නිවන් මගට යනදා..
මගේ මවුන් ලෙස භවෙන් භවේ වඩිනා...
අම්මා...සදාදර ඔබයි මගේ අම්මා...


http://www.youtube.com/v/BVVN7XOUdi8

නිමාලි අක්කා හෙව්ව සින්දුව :-

සන්සාරේ පැතූ පැතුම් නිමා නොවෙනා
මේතේ බුදුන් දැක නිවන් මගට යනදා
මගේ මවුන් ලෙස භවෙන් භවේ වඩිනා
අම්මා...සදාදර ඔබයි මගේ අම්මා...

පියෙකුගේ සෙනෙහස උදුරාගෙන ගිය
පියා නොමැති ලොව හිරු සදිසි
මගෙ දිවි අරනට සඳ හිරු ඔබ විය
හෙලූ කඳුළුකැට දිරිය වුනී
අම්මා...සදාදර ඔබයි මගේ අම්මා...

මෙත් මුදිතා අග සවනක් රැස් මැද
මගේ පුංචි ලොව ඔබ සුරකී
හදේ කෙතක් නැති පියා නොමැති ලොව
දිරිය මව්නි ඔබ බුදු වන්නී
අම්මා...සදාදර ඔබයි මගේ අම්මා...

සන්සාරේ පැතූ පැතුම් නිමා නොවෙනා...//


Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: NIMALI on July 11, 2011, 11:54:48 AM
thanks warsh____ :043:
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 11, 2011, 02:15:33 PM
Any Time Akkaa.......  :54:

thanks warsh____ :043:
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 11, 2011, 02:31:15 PM
හිත කීරි ගැහෙනේවා මගේ වෙනදා විදියට ...
නුඹ මතක ලොවේ සැරිසරණ වෙලාවට ...
නුඹ නැතිව බැරි උනත් උණුසුමකට මා ළඟ ...
පෙම් කරන්න බැ යලි ගොළු උන හදකට ...

ඔබ යන්න ඔබ යන්න .....


http://www.youtube.com/v/yjsPO83G0sc
Title: Re: `~`සිත් ගත් ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 11, 2011, 07:22:16 PM
පායා ඇයි හිනැහෙන්නේ...
නිල් ගුවනේ තරු රාශී...
ඇතිවී... නැතිවී නම් ඇගෙ මුහුණේ...
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී...


http://www.youtube.com/v/Fm-5DbxJmg8&feature=player_embedded#at=83
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 11, 2011, 07:36:15 PM
පෙම්වන්තයින් සේ සිනාසී
හමුවීලා වෙන්වී හඩා...
ආයේ ඉතින් ප්‍රේමේ නමින්
සො ගී ගයන් නෑ ඉතින්...


http://www.youtube.com/v/SYBLAfb8vsI&feature=player_embedded#at=56
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 11, 2011, 08:08:42 PM
සඳ රෑ මගෙ දෑස මානේ පායා...
දැනුනා ඔය නීල දෑසේ සේයා...
මතකේ ඇත ප්‍රේම හීනේ ඡායා...
සැමදා ඔබෙ තුරුලේ ඉන්නම ඕනා...
උතුරා සඳරේණු පාවී ආවා...
දැනෙනා... හැඟෙනා... විඳිනා...
මේ හීනේ සේයා...


http://www.youtube.com/v/wQuYAFDalK8&feature=player_embedded#at=43
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 15, 2011, 09:12:32 PM
රෑ... දුරු රට මේ...
හිම වරුසා... සීත පාළුවේ...
මූදූ සතකින් ඈත දේශේ මා තනි වේ...


http://www.youtube.com/v/UOW7BC3EmZ0&feature=player_embedded#at=83

රෑ... දුරු රට මේ...
හිම වරුසා... සීත පාළුවේ...
මූදූ සතකින් ඈත දේශේ මා තනි වේ...

කල්පනා ලෝකෙන් දැහැනේ සිතිජ නිම්නයේ...
ඈ තනි යහනේ...

රෑ... දුරු රට මේ...

දෑත වෙන්වී පෙම් විහඟුන් සිහින තොටු පලේ...
රාත්‍රි යාමේ...
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on August 05, 2011, 09:23:44 PM
දෙකොපුල් කඳුළින් තෙමා... තොල්පෙති නළලත තබා... නික්මුණ දා හිස සිඹ මා... ළතැවෙමි රැ තුන්යාමේ... සුහදිනියේ...

http://www.youtube.com/v/WdtxV_LKFIU&feature=player_embedded

දෙකොපුල් කඳුළින් තෙමා
තොල්පෙති නළලත තබා
නික්මුණ දා හිස සිඹ මා
ළතැවෙමි රැ තුන්යාමේ 
සුහදිනියේ...
හා හා හා...

මින් පෙරදි අපි මේ වගේ
වෙන් වී යන්නට ඇතී
මේ කඳුලු ගංගා ඉමේ කොතැනක හෝ...
මගේ ජීවිතේ ඉකිබිඳී
ඔබ දෙනෙත් යලි යලි සොයයි
අපි පතා ආවා වගේ වෙන් වී යයි...
ඔබ පපුතුරේ මා හිඳී මගේ පපුතුරේ නුඹ හිඳී
ලං වෙන්න වෙන්නෙනම් නෑ සුහදිනියේ...

දෙකොපුල් කඳුළින් තෙමා
තොල්පෙති නළලත තබා
නික්මුණ දා හිස සිඹ ම
ළතැවෙමි රැ තුන්යාමේ
හා හා හා...

සුදු සිනිදු මල් පෙති වගේ
ගිලිහී යන්නට ඇතී
මුදු සුවඳ දැනෙනා ඉමේ දෙතැන පිපී...
හමු වීම ප්‍රේමය නොවේ
වෙන්වීම ප්‍රේමය වගයි
අපි පතා ආවා වගේ වෙන්වී යයි...

ඔබේ සිහින වල මා හිඳී
මගේ සිහින වල ඔබ හිඳී
එය පියවි ලෝකය නොවේ සුහදිනියේ....

දෙකොපුල් කඳුළින් තෙමා
තොල්පෙති නළලත තබා
නික්මුණ දා හිස සිඹ මා
ළතැවෙමි රැ තුන්යාමේ
සුහදිනියේ...
හා හා හා...
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on September 17, 2011, 11:38:23 PM
ගිම්හාන කාලේ සිත් යායේ ගැවිලා... ලංවේද මා හා ඒ දෑසේ... සිත් මාගේ පෑරේද වස්සානෙ වාගේ... සංකා නොදී පාව ඒ දෝ මා සොයා...


http://www.youtube.com/v/WNkw8-_KLy4

ගිම්හාන කාලේ සිත් යායේ ගැවිලා
ලංවේද මා හා ඒ දෑසේ
සිත් මාගේ පෑරේද වස්සානෙ වාගේ
සංකා නොදී පාව ඒ දෝ මා සොයා

පෙර වේඳනා ගෙනා පාව ගිය පාලු ජීවිතේ
යලි චෝදනා එපා දෑත බැඳි සීත හෝරාවේ
හද යාවෙලා සදා පෑහි ඉමු මේ වාගේ
පිදු ආදරේ නිසා මාගෙ හද ආශාවේ

නන් නාද වේ සිනා ශෘංගාරෙ වෑහෙනා
සන්තාප හොරාව පාවීලා
නිම්නාද පාමිනා පින් කාරි නාමිනා
කැන්දා ගෙනා හීන ගෑවී රෑ පුරා

පෙර වේඳනා ගෙනා පාව ගිය පාලු ජීවිතේ....

නිස්සාර කාරනා ඇස් ගාව තෝරාලා
හින්සාව නෑ මාව පාරාලා
සිත් මාගේ සාදලා සත් පාට ගාවලා
කැන්දා ගෙනා හීන ගෑවී රෑ පුරා

පෙර වේඳනා ගෙනා පාව ගිය පාලු ජීවිතේ....
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on September 18, 2011, 12:45:02 PM
වස්සානයට අත වනලා ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයක කෙලවරටවී...
ඔබ ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරන්
මං ගාවින්ම උණුහුම නොදී... //


http://www.youtube.com/v/gxrDixU-axA&feature=related

වස්සානයට අත වනලා ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයක කෙලවරටවී...
ඔබ ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරන්
මං ගාවින්ම උණුහුම නොදී... //

හාදු දෙන වැස්සේ... දේඳුන්න අස්සේ...
අපි පාවෙමුද තුරුලටමවී...
ඔබේ ඇස් අස්සේ... මං මාව දැක්කේ...
සංසාරයම මම නොපගිවී...
තව ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරන්
සංසාරයම මෙය මට නොදී...

වස්සානයට අත වනලා ඉමු මග බලන්....
 
වැට කඩුලු අස්සේ... මල් පිපුනු බිස්සේ...
අපි හැංගෙමුද උණුහුමටවී...
සමණල්ලු පස්සේ... දුව පැනපු කාලේ...
දැන් මට දෙන්න නුඹ මගේමවී...
ඇයි ඈතින් ඉඳන් ඔය තරම් රත්තරන්
මං අවොත්ද නුඹ මට හිමී...

වස්සානයට අත වනලා ඉමු මග බලන්....
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on October 01, 2011, 07:59:39 PM
රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනැවිත් ඔබ හට පුදන්නම්...
නින්දේම සැමදා ඉන්නම් ඔබ ළඟ ඉදී නම්
පාටගෑ හීනයේ දෙතොල් මල් සිඹින්නම්...


:043: For You My Sweet Heart.... :043:


http://www.youtube.com/v/27rFXH-Ab_c

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනැවිත් ඔබ හට පුදන්නම්...
නින්දේම සැමදා ඉන්නම් ඔබ ළඟ ඉදී නම්
පාටගෑ හීනයේ දෙතොල් මල් සිඹින්නම්...

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනැවිත් ඔබ හට පුදන්නම්...

මේ ප්‍රේම පාරේ පිය මැන්න අපි දෙන්නා
සිහිනේ සදාදේ ඔය තුරුලෙ මං උන්නා...
රෑ මල් නෙළාලා වරලේ ගසලා
නිල් අහසේ ඔබ එක්ක පියඹා ගියා මං...

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනැවිත් ඔබ හට පුදන්නම්...

පිණි බාන මල් යායේ රොන් ගන්නා
බඹරා ඔයා නම් මල වගේ මම ඉන්නම්...
මේ පෙම් කතාවේ බඹරිඳු තමා මං
මේයායේ පෙම් කුසුම සැමදා මගේ නම්...

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනැවිත් ඔබ හට පුදන්නම්...
නින්දේම සැමදා ඉන්නම් ඔබ ළඟ ඉදී නම්
පාටගෑ හීනයේ දෙතොල් මල් සිඹින්නම්... //
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on October 15, 2011, 09:17:23 AM
ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක්... නෑති තරම් මේ ලොකයේ කොහෙවත්... ඔබට මන් ආදරේ බව මේතරම්... වෑටහුනේ ඔබ වෙන්වී ගියදා...

http://www.youtube.com/v/cHtWi0367mw&feature=player_embedded

ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක්... නෑති තරම් මේ ලොකයේ කොහෙවත්... ඔබට මං ආදරේ බව මේතරම්... වෑටහුනේ ඔබ වෙන්වී ගියදා...
ඔය නෙතු හැඬවූ තරම්... ඔබ පෙම් කෙරූ තරම්...
අදහන්නත් බෑ කොහෙ තිබුනාදෝ...
මේ තරම් ආදරේ...//

රැය පුරා ඉකි ගසා රතට හැරී දෙනුවන් පුරා
මල් සිනා මැවෙනවා ගිලන්නේ හද පාරලා
ආයෙත් ඔබ මට හිමි වේ නම්
ආත්මයම ඔබ අදහන්නම්
තවකෙකු හට හිත දී ඇත්නම්
සුභ පතලා ඈතට වෙන්නම්...

තනි වෙලා මා ලොවේ හිරු නොනඟින මේ වසන්තේ
දිවී තුරා විඳවමි අහිමි කරන මගෙ ආදරේ
ආයෙත් ඔබ මට හිමි වේ නම්
ආත්මයම ඔබ අදහන්නම්
තවකෙකු හට හිත දී ඇත්නම්
සුභ පතලා ඈතට වෙන්නම්...

ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක්... නෑති තරම් මේ ලොකයේ කොහෙවත්...
ඔබට මං ආදරේ බව මේතරම්... වෑටහුනේ ඔබ වෙන්වී ගියදා...
ඔය නෙතු හැඬවූ තරම්... ඔබ පෙම් කෙරූ තරම්...
අදහන්නත් බෑ කොහෙ තිබුනාදෝ...
මේ තරම් ආදරේ...//
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on October 15, 2011, 02:56:46 PM
Baby you the best 'cause you worked me out
I keep building walls up but you tear em down
Im fighting I dont wanna like it but you know I like it
But you know I like it like it like it


http://www.youtube.com/v/axpO86pGHAM&feature=related

Baby you the best 'cause you worked me out
I keep building walls up but you tear em down
Im fighting I dont wanna like it but you know I like it
But you know I like it like it like it
Used to always think I was bullet proof
But you got an AK and you're blowing through
Explosive, you dont even know it, I want you to know it
I want you to know it know it know it
All of them other boys can walk away
They aint even in the game
'Cause they know that you own it
You got this swag you got this attitude
Wanna hear you say my name
'Cause you got me

Flying with your love, shining with your love, riding with your love
I feel like Im on top of the world with your love
One hit with your love cant quit with your love so sick but so what
I feel like Im on top of the world with your love

Everybody wants what I got with you
'Cause Im standing on top with a killer view
Inspired feeling like a million, Im one in a million
Im one in a million million million
I aint even here Im in outer space
Like Im Venus your Mars in the Milky Way
Its crazy, what you're doing to me, how you do it to me

All of them other boys can walk away
They aint even in the game
'Cause they know that you own it
You got this swag you got this attitude
Wanna hear you say my name
'Cause you got me

Flying with your love, shining with your love, riding with your love
I feel like Im on top of the world with your love
One hit with your love cant quit with your love so sick but so what
I feel like Im on top of the world with your love

You got it yeah yeah you got it
I could slow it down speed it up how you want it girl all night long
And I dont even care if you sing my songs wrong
First date, first base; second date, second base;
Third date, you're looking at me funny, you got a hard shell but the middles so yummy

'Cause you got me flying baby Im shining baby Im riding with your love
One hit baby I cant quit baby Im so sick but so what
Flying baby Im shining baby Im riding with your love
One hit baby I cant quit baby Im so sick but so what
(I'm on top of the world)

Flying with your love, shining with your love, riding with your love
I feel like Im on top of the world with your love
One hit with your love cant quit with your love so sick but so what
I feel like Im on top of the world with your love
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on November 24, 2011, 12:51:51 PM
දුවේ නුඹ මගේ ප‍්‍රාණයයි
සැබෑවුන සුභ සිහිනයයි
සෙනෙහසින් කුලගෙට පියනගන්නනේ
සනුහරේ අභිමානයයි...


http://www.youtube.com/v/PlzUvW1-o-8

දුවේ නුඹ මගේ ප‍්‍රාණයයි
සැබෑවුන සුභ සිහිනයයි
සෙනෙහසින් කුලගෙට පියනගන්නනේ
සනුහරේ අභිමානයයි...
මං මලක් ලෙස නුඹ නොහැදුවේ
පෙති හැලී පරවෙන නිසාමයි
දුක දිනා හිනැහෙන හැටි දුවේ
නුඹ දැන උගත් පාඩම තමයි

මිල මුදල නිල බල යා නොදෙයි
කල හොදම විතරක් ඉතිරි වෙයි

අප මී මුතුන් මිත්තන් එදා
සිය ලේ කදුළු දහඩිය පුදා
පරපුරෙන් පරපුරට රැගෙන ආ
ඒ ගෞරවය මගේ දුව තමා

නුඹ යන්නේ හිස් දෑතින් නොවේ
ගෙනියන්නේ ඒ අභිමානයයි...

Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on November 24, 2011, 02:13:11 PM
උකුලට නාවත් එදා වගේ
මා ඔබෙ පුතු අම්මේ...
යොදුනක් ඈතින් උන්නත් මා
මා ඔබ ළඟ අම්මේ...


http://www.youtube.com/v/dB2uhUjeE_s&feature=related
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on November 29, 2011, 05:52:24 PM
Am I Living or Breathless in Heaven....???
I Can't Tell Anymore.....


http://www.youtube.com/v/ZjojM_Sfc-o
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: veer on November 30, 2011, 09:06:37 AM
nice song......... :043:
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on December 12, 2011, 09:57:12 AM
මේ ගෙවෙන්නේ... අවසන් රැයමය වේ...
ආ...යේ නම් රැය අවසන්වේ...


http://www.youtube.com/v/PvUU7br4hM8&feature=related

මේ සඳ වුනත් පායා ඇවිත් ඉස්සර වගේ එළිය දුන්නා වුනත්
මේ හුළඟමත් ආයෙත් ඇවිත් නුඹ ඉද්දි සිසිල දුන්නා වුනත්
පෙර හැමදේම නුඹ නැතිව ලැබුනා වුනත්
මේ එක රෑට නුඹ නැතිව තැවෙනා දෙනෙත්
හෙට එන රෑට නුඹ නැතිව කෙලසකනම් ඉවසම්දෝ...
මේ ගෙවෙන්නේ... අවසන් රැයමය වේ...
ආ...යේ නම් රැය අවසන්වේ... //

ආයේ හිරු නෑ... හෙට හුළඟත් නෑ...
නුඹ් ආවත් නෑ රැය නෑ...
ආයේ නුඹ නෑ... දුක් කඳුළුත් නෑ...
රැය ආවත් මම නෑ...

මේ ගෙවෙන්නේ අවසන් රැයමය වේ
ආයේ නම් රැය අවසන්වේ...
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on December 27, 2011, 11:03:50 AM
Theri Meri Meri Theri Prem Kahani Hee Mushikil
Dhoo Laba Sumiye Bayana Hopaye
Iki Ladika Iki Ladikiki Yee Kahani Hee Nahii
Dhoo Laba Sumiye Bayana Hopaye


http://www.youtube.com/v/tyxswccv-VU
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on February 03, 2012, 10:53:16 PM
ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක්
නැති තරම් මේ ලොකයේ කොහෙවත්
ඔබට මං ආදරේ බව මෙතරම්
වැටහුනේ ඔබ වෙන්වී ගියදා


http://www.youtube.com/v/3wqKb53pSLk

ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක්
නැති තරම් මේ ලොකයේ කොහෙවත්
ඔබට මං ආදරේ බව මෙතරම්
වැටහුනේ ඔබ වෙන්වී ගියදා
ඔය නෙතු හැඬවූ තරම්...
ඔබ පෙම් කෙරූ තරම්...
අදහන්නත් බෑ කොහේ තිබුනාදෝ
මේ තරම් ආදරේ....//

රැය පුරා... ඉකි ගසා...
රතට හැරී දෙනුවන් පුරා...
මල් සිනා... මැවෙනවා...
ගිලන්නේ හද පාරලා...
ආයෙත් ඔබ මට හිමි වේ නම් ආත්මයෙන් ඔබ අදහන්නම්
තවකෙකු හට හිත දී ඇත්නම්
සුභ පතලා ඈතට වෙන්නම්...

තනි වෙලා... මා ලොවේ...
හිරු නොනඟින මේ වසන්තේ...
දිවි පුරා... විඳවමී...
අහිමි කරන් මගෙ ආදරේ...
ආයෙත් ඔබ මට හිමි වේ නම් ආත්මයෙන් ඔබ අදහන්නම්
තවකෙකු හට හිත දී ඇත්නම්
සුභ පතලා ඈතට වෙන්නම්...

ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක්....
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on April 14, 2012, 09:11:10 PM
දැස තෙමිලා හීන පෙඟුනා..ඔබට තිබු ආදරේ හින්දා..
ඔබම පතලා සිතඟි ගලපා... අදාරේ ටජ් මහලක් බැන්ඳා...


http://www.youtube.com/v/EluXI0CMkzk&feature=share
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on April 14, 2012, 09:13:09 PM
සඳ එළිය ගලා එන රාත්‍රියයි...
ඔබ මගෙන් සමු අරන් යන්න ළඟයි....
තව ටිකක් ඔබේ ළඟ ඉන්න හිතයි...
ඒ උනත් සමු අරන් යායුතුමයි....


http://www.youtube.com/v/V1TWw0cWN_4&feature=share
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on April 14, 2012, 11:33:48 PM
තව හිනැහෙන්නම් දැන් කව්ද මට ආදරේ....

http://www.youtube.com/v/XmtgJGVwu3U&feature=share
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on May 02, 2012, 09:22:38 PM
අහං ඉන්න... අහගෙන ඉන්න...
මගෙ හිත... මොනවද මුමුණනවා...


http://www.youtube.com/v/yjHi7RSGeIk&feature=related


Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 01, 2012, 04:54:06 PM
නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගෙ ආදරී.....
නොලැබ ඉන්න බෑ තව නම් ඔබෙ ආදරේ...
නොසිතා ඉන්න බෑ මට නම් කිසිදා ළඳේ...
නොවිඳ ඉන්න බෑ ඔබෙ ආදරේ...


http://www.youtube.com/v/cnBXYxIUekE&feature=related
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: kamal(tricar) on July 02, 2012, 03:11:34 PM
:045: Maru Mareeeeeee Maru :015:
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 02, 2012, 05:37:56 PM
හිකිස්zzzz... මට ලැජ්ජයි..... :dft011:
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 04, 2012, 10:39:56 AM
පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉඳන්...
නුඹ ඇවිත් හිත ළඟට හොරෙන්...
ආවාට නොකියාම ජිවිතෙන්...
නවතින්න හිතුවාද ආයෙමත් ආදරෙන්...


http://www.youtube.com/v/vrIMNrXu1VU
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 06, 2012, 01:05:59 PM
නෙල්ලි කැලේ වැල්ල දිගේ එන්න සොයා...
ඇල් පවනේ මල් සුවඳේ එන්න සොයා...
තව නොදුටූ ඔහුටයි මේ ආරාධනා...
කව්දෝ එයා... මෙහි ඇත්දෝ එයා...


http://www.youtube.com/v/pnvv-wtnCg4
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on July 17, 2012, 03:43:33 PM
හවසට පායා.. අරුනේ සැඟවෙන සඳ නැතුවට මට කමක් නැතේ...
උදයට පායා.. හවසට බැස යන සඳවතියක් මගෙ ලොවේ ඇතේ...


http://www.youtube.com/v/GFgbERACalc&feature=related
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on August 14, 2013, 06:35:05 PM
මගේ හිතේ ඔයා කෙරේ යලි ආදරේ පිරිලා...
ඔබේ නෙතේ තියා හැඬූ වේඳනා දැකලා...


https://www.youtube.com/v/01aRrAQx85w
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on August 14, 2013, 06:40:54 PM
හංගාගෙන සිටියා මා සිතක කොනේ...
නොවෙනස් හැඟුමක්වේ ඔබම කෙරේ...
හීනයෙන් පවා නම කියවුනා ඔබේ..
හීනෙටත් වඩා අද ආදරෙයි මා...


https://www.youtube.com/v/5qiBPI3jucU
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on November 23, 2014, 09:40:11 PM
වල්ගාතරුවක් අහසේ දැක මා
පැතුවා මට සැනසුම දෙන්න කියා
පැතුමම ඉටුවී මෙදා ඔබ නොපෙනී යන්න ගියා
ඔබ නොපෙනී ගිය නිසා සැනසුම මට ඉතිරි වෙලා


https://www.youtube.com/v/4FFJQueCgmg&feature=share
Title: Re: `~`හද බැඳි ගී`~`
Post by: -ŴăśĦ- on November 23, 2014, 09:45:17 PM
ඔය හිතේ නැවතී ඇහුවේ.....
ආ...දරේ මටදෝ... කියා.....


https://www.youtube.com/v/Lsy2AHyhSlc&feature=share