Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

ආදර මාවත - lovers' lane => මං ආදරෙයි | i love you => Topic started by: Pinckey on August 08, 2006, 02:20:48 PM

Title: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Pinckey on August 08, 2006, 02:20:48 PM
eq` ob mElQn\m qEtE @m`@h`@w\
[email protected]\ [email protected]\ upn\ e' ahQAsk a`[email protected]\
aq qk\kv`m @n`s#lWpvwW
obtw\ [email protected]\ @n`@v|q?

ww\[email protected]\ ww\pry
[email protected]\ vQndQy
qvsQn\ qvs
k`ly @gvWyyQ
mtw\ @h`r`
e'w\ [email protected]\ @m| [email protected]\
ob @[email protected]\ upn\ a`qry
glk @ktE akOrk\ @mn\
sq`kl\m [email protected]\ rFqQl` [email protected]\vQ

[email protected]\ xvy
ssr vsn wOr`
obyQ [email protected]\ a`qry
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Zoro on January 15, 2007, 05:59:24 PMud gq uq,a fudfydf;a
Tf ysf;a wdorhla Wmka fiau
Tn gq uq,au osk
wu;l lrkak nE ug
ljodj;au

tod ud is; ;=,
Wmka ta wdorh
uelS hkakg k ud yoska
uerS bmosh hq;=h ud
f Nfjka
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Pinckey on January 17, 2007, 08:24:43 AM
[email protected]| [email protected]| oy sQnhvyQ
[email protected]| [email protected]| oy kw` krn q$syQ
obv mm [email protected]\ a`w\[email protected]\m sQrkw w#[email protected]|
mwO h#m ssrkm ob [email protected]\ krgn\nt
iwQn\ m` ey @[email protected]\nm| amwk krn\nq???
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Zoro on January 17, 2007, 09:25:55 AM
wyskail Tf weia fol
ud gq ta uq,a osfka
ykd.;s tys ,shejqkq foa
l:dlrkq gqjd tys ug
weoska ,e.= .;s ud
Tf yo ;=,
b;ska ud Tng yer fjk ld yg
wdorh lr[email protected]@@
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Tiny on January 28, 2007, 04:46:40 PM

Tn .ek ys;kj
ySfkka wvkj
Tng wdofrhs
lsh,d  lshkjd
uf.ka rg Tn
hkak yokjd
uf. ys; wdfh;a
fyg ;ksfjkjd
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Zoro on January 29, 2007, 07:55:08 AM
.sh;a ud Tn yer fjk rgl
isys lrka wfma u;lh
;ksfjkak ud loskla
irs lrkq jia wfma fygosk
yvd fkd;efjkq is;d ud .ek
iskd fikq oeka hkak ud yg
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Pinckey on January 29, 2007, 08:38:15 AM
ob @n`qn\nv` vEn`t
mm qn\nv`
ob n#wQv mt hEs\mvw\
gn\n b#rQ bv
e'
mm obt a`qry nQsyQ
nmEw\
obt @pm| b#n\q [email protected]\ hQw
@k`@h`mq mm wnQkrn\@n\
a#yQ ob @m| wrm| npEr#

[email protected]` vEn\n [email protected]\ hQwt
a`@l`kyk\ @gn`@v|
n#vww\ m`v wnQ krn\nq
[email protected]\ [email protected]\ ob @[email protected]\ upn\
e' ahQAsk a`qryt
a#yQ @mwrm| qEk\ @qn\@n\...
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: dagaya on January 30, 2007, 05:53:50 PM
@n`qEtE [email protected] vw pQykr#yQ

@n`vQ[Q @[email protected] sEn~qryQ

@n`lQyE @pmQpw rsbryQ

sq` imE apQ hmE @n`vW


Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Zoro on February 04, 2007, 02:09:08 PM
;ks lrkakfk fldfyduo uu
uf. uq cS;hu Thdfk
;ksfj,d ys Thdg
wdof lf,a uu
wdfh Thd ;ks fkdlrkak

i;a;uhs uu Thdg
wd o fr hs
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Pinckey on February 27, 2007, 11:12:22 AM
ob qkQn\ntw\ @pryQ
mm obt a`qry [email protected]\....
[email protected]| oy mQnQs\kmtyQ
s#mq`m a`qry krn\@n\....
h#m @m`@h`wkm
mt obv mwk\ @vn\@n\
ob [email protected]\ LM n#wQ nQs`@vnQ....

[email protected]\ [email protected]\ ob @[email protected]\ a#wQ
e' a`qry
m` [email protected] wOr`vtm
obtm pmNk\ pEqn\nm|....
e'w\ e' a`qryt
qEk\ @qn\n ep`....
@m| @kl\lt ec|cr @qyk\
ivsn\n b#h#....
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Pinckey on February 28, 2007, 02:12:58 PM
a`[email protected]\ n$ ob q#n\ eq` [email protected]\ mt
[email protected] wrm qn\@n\ m` pmNQ h#mvQt
@n`rQq\qn\n blgn\nv` h#mq`mw\ obht
obt pQqEv [email protected]\ a`@l\ avAkyQ s#mvQt

qkQn qkQn h#m w#nkm @p\n\@n\ [email protected]| r#v
hQwn hQwn h#[email protected]`@h`wk hQwn\@n\ ob g#n
pwn pwn h#m p#wOmk\ il\ln\@n\ obht
krn krn h#m a`@l\m krn\@n\ obtm
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Zoro on February 28, 2007, 02:59:35 PM
wdof lrk ;r uu Thdg
ys;d .kakj;a nE Thdg
lshkafkmd ysjg j;a
uu wdof k lsh, Thdg''

f mqx fld,a,g oeka
Thdf.ka f;dr f,dalhla ke;s ;r
ta ;rugu uu oeka
Thdg ,x fj,d'''

fhk ;=re oeka uu
Thdg ;rhs wdof'''
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Pinckey on March 21, 2007, 12:54:19 PM
qQvQy [email protected] wOr#m
a`[email protected]\ krn\nm| obtm
mQy yn\n h#kQy wnQvm
@n`h#k [email protected]\n ob @n`m#wQv.....
@n`@qn\n qEkk\ @m| hQwt
@b`r#vk\ @n`@v| [email protected]\ a`qry
qEn\@n\ [email protected]\ a`qry obtm
ob [email protected]\ @l`\ky nQs`y.....
Title: Re: ---- Ahinsaka Adare ------
Post by: Pinckey on March 28, 2007, 01:56:52 PM
@pm| kl` mm obt
qQvQ [email protected] wOr# Lg in\nt
pQYy kl` s#mq`m
oy uNEsEm vQ[gn\nt

p#wOv` mm h#m @m`@h`@w\m
[email protected]| @l`\@k\ wnQ @vn\nt
rFkgw\@w\ mm obv
qQvQ a#wQ wOr# Lg in\nt