Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

ආදර මාවත - lovers' lane => ආදරෙන් මං... | i am in love => Topic started by: rashmi on July 18, 2008, 01:38:14 PM

Title: ..........Nomatha upama obata..................
Post by: rashmi on July 18, 2008, 01:38:14 PM
ke; Tng Wmud'''''

Tn iola jf.a hehs lsh flfia uu
io uelS uelS f.dia wudjlla ths
ta wrg  nh l ys;kd ux
Tn iola fkdf hehs is;kq leue;af;'''''

iskd isiS  my,g weo yef,kd
fidre khlehs flfia is; uu
pKavj w mrj hrej Tn
uyo ;,d hkq bjikq nefh''''

wE; wyia l=i yi/,s jmqrk
rka ;re hqj,la fkdlsh Th fk;=
iodl,au ,kq olskg i
ks f,kq h,s ksfjkq lls ug''''

Wod msKs jeiafika kd mskq
fidre u,la hehs fkdlsh Tn yg
iqjo iskd jmqrk ms;=re j;
mr hdula flfia orkako'''

fifkyia le,afuka u. fy<s l,
Tng lshkakg Wmud ke; f,dj
Tng Tn ;r fidre jQ Wjula
f,df fkdue;s nj jgyd .;af;'''
Title: Re: ..........Nomatha upama obata..................
Post by: dammika on December 23, 2008, 08:00:42 PM
lassanai......