Author Topic: ඔබේ පී.සී එක ලෙඩවෙලාද....?  (Read 161908 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
Advertisement
(MAGIC) එකක්
අත්හදා බලන්න
01. (open blank notepad file)>ලියන්න Bush hid the facts >(save) කරන්න ඔබට ඕන දිහාවකට>නැවත එම ෆියිල් එක (open) කරල බලන්න ඔබ(save) කරපු දේ තියනවද කියා.. :58:

02.(MS office word) වලට පිස්සුද කොහෙද...?
 බිල්ගේට් ගෙන් අහල බලන්න ඇයි මෙහෙම වෙන්නෙ කියා
යන්න (word) වලට> ලියන්න =rand (200, 99)  >(enter)
දන් බලන්න (word) උමතුව
:58: windows only
« Last Edit: December 20, 2010, 06:35:48 PM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
(window shortcut key)
01..(task manager )  > ctrl + shift + esc or delete key
02.. ctrl + shift +clicking on hyperlink   >නව කවුළුවක් විවෘත වේ (works in fire fox too)
03.. windows key + e >(window explorer ) විවෘත වේ
04..(web page )නැවත පණ ගැන්වීමට  >ctrl + r
05..(ctrl +shift +click a file and drag in it creates a shortcut of that file)
06..   Alt +F4 >වසා දැමීමට (use) කරණ(window) හෝ (window) විවෘත නැති මොහොත්ක නම් (shut down screen )විවෘත වෙනව
07..  windows key +m  >සෑම කවුළුවක්ම (minimize) කිරීමට
08..     window key +f > සොයා බලන කවුළුව විවෘත කර ගැනීමට
09.. (f9 > volume up)
10..(f10 >volume down )
11.. windows key +pause > විවෘත වෙනව (system properties ) කවුළුව
12..  Alt + tab >(will show next page and currently viewed one )


**** :58: :57:නව (folder ) හදලා එම (folder )එකට මෙන්න මේ  නම දෙන්න පුළුවනි නම්  CON    :57: :58:
« Last Edit: December 27, 2010, 08:29:11 PM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
Re: ඔබේ පී.සී එක ලෙඩවෙලාද....?
« Reply #23 on: December 31, 2010, 10:36:45 PM »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
ඔබේ (windows xp)පරිගනකය ඉක්මනින් උපස්ථ(backup) කර ගන්න ක්‍රමයක්
හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා හෝ (os.format)කරන්න උනවෙලාවක ප්‍රයෝජනයට ගත හැක

 01. යන්න(start) >(run) >ලියන්න ntbackup.exe
 02.(click) කරන්න (Backup Wizard)කවුළුවෙ (next) කියන තැන
 03.තෝරා ගන්න(Backup everything on this computer)  > යන්න>(next)
 04. නියම කරන්න පිහිටුවන ස්ථානය
 05.දෙන්න ඔබට හඳුනාගත හැකි ලෙස එයට නමක් > යන්න (next)
 06. (click) >(finish) දැන් ඔබට අවශ්‍ය දෑ ස්ථාන ගතවීම අරම්භ වේ
 07. ස්ථාන ගතවීම අවසන් වු වහා ඔබට ඒ පිළිබඳ පණිවිඩය ලැබේ
 08. (click)  > (close) ඔබට අවැසී දේ ස්ථාන ගතවී ඇත
:54:
___________________________________________________________________

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: ඔබේ පී.සී එක ලෙඩවෙලාද....?
« Reply #25 on: January 01, 2011, 06:35:47 PM »
Faata macho----------digatama gema giniyamu api passen innava  :003: :54:


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
Re: ඔබේ පී.සී එක ලෙඩවෙලාද....?
« Reply #26 on: January 03, 2011, 02:06:27 PM »
tnx xyz aniva puluvan tharam digata geniyanava

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
(Speed up browsing folders.)
(Windows explorer)හි වැඩ කරන අය සඳහා
මෙම දෙය හිතන්න ඔබ සැම විටම විවෘත කරන විට(my computer) තියන (Windows explorer) එහි වෙගයේ දුර්වල තාවයක් ඇතිවෙනවා කුමක් නිසාද(Windows xp) නිතැතින්ම සොයා බලනවා(automatically searches)..(network files and printers)ඔබ විවෘත කරන විට (Windows explorer)
   එම නිසා (Windows xp) කරන මෙම කර්තව්‍ය නවතා දමා වේගය වැඩි කරගමු(Windows explorer)වල
 
යන්න>My Computer>Tools menu>Folder Options>View tab.>Uncheck the Automatically search for network folders and printers check box >Apply >Ok
Reboot your computer

දැන් බලන්න ඔබේ පරිගනකයේ ඇති (Windows explorer) වේගවත් වෙලා නේද කියා කලින් තිබුනාට වැඩියෙන්
:54:
« Last Edit: January 09, 2011, 02:47:33 PM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
(Activate Windows XP Without Registration)
ලියාපදිංචිය නැතිව (Windows XP) සක්‍රිය කරගන්නා ක්‍රමයක්


01...යන්න>(start)>(run)>ලියන්න(Regedit )>(ok)
02...යන්න>(Hkey-Local_Machine/Software/ Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/WPAEvents )

03...(Select OOBETimer (Reg-Binary) and Press Enter)දැන් ඔබට පෙනේවී (key) 12ක්
04...(FF D5 71 D6 8B 6A 8D 6F D5 33 93 FD){මෙතනින් මකාදමන්න 4වෙනි (key) එක වන (D6) එතනට ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න(C4)
05... ඉවත්වෙන්න (Regedit)වලින්
06...නැවත යන්න>(start)>(run)>ලියන්න(%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a)>(ok)
07...(Select) කරන්න දුරකතනය මගින් නියෝජිතයෙක් සම්බන්දවී (windows xp)සක්‍රය කරගන්නා ක්‍රමය("Yes I want to telephone a customer service representative to activate windows")
08...යන්න(next)
09...(select)කරන්න("Change Product Key")
10...ඇතුලත් කරන්න මෙම (key) එක(QMDGV-QRC2B-XF6JB-GRGHK-W9DRC)
11...(Select Update)
***කලබල වෙන්න එපා නැවත අසාවී ඔබෙන් ලේඛන ගත කරන්නද කියා වසා දමන්න එම නිවේදනය****
12...නැවත පණ ගන්වන පද්ධතිය(Restart the system) ඉන්පසු නැවත 06 සිට 11 වනතෙක් පියවරෙන් පියවර කරන්න දැන් ඔබට දන්වාවී (window xp) සක්‍රිය වී ඇති බව

එපමණයි... :54:


Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
ඔබේ (pc) එකට යොදා ඇති (antivirus ) එක නියමාකාරයෙන් ක්‍රියා කරණවද.?

:58:බලන්න මෙම උපාය යොදලා

යන්න :045:>(note pad)>උපුටාගනන් මෙම කේතය :046:(X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*)>ගෙනත් දමන්න (notepad) හි (text) ලියන තැනට>සුරැකුම් කරන්න මෙම නමින්(fakevirus.exe)>ඉවත්වෙන්න (notepad) වලින්

යන්න සුරැකුම් කල තැනට {ඔබ යොදා ඇති (Antivirus) එක අනුව සමහර විට සුරැකුම් වෙන්නත් පුළුවන් සුරැකුම් කරන්න විට මකලදමනටත් පුළුවනි නැතිනම් සුරැකුම් කල තැනට ගොස් එම ෆයිල් එක (click) කරණ විට ඔබට දැනුම් දෙන්නත් පුළුවනි කිසිවක් නොමැති නම් ඔබේ (Antivirus) එක වැඩකරන්නෙ නෑ :026: එනිසා ඒ ගැන අවදානය යොමු කරන්න} :54:


Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
:57: 01..ඉක්මනින්(system properties ) වලට යන කෙටි මගක්>
* ඔබ (system properties) වලට යන්නේ (my computer )> (R/click)>(properties) හරහා නම් එම මාර්ගය දිගු මගකි මද වෙලාවක්ද ගතවේ එම නිසා මෙම කෙටි මාවත යොදාගන්න
*****ඔබේ පරිගනකයේ යතුරු පුවරුවේ ඇති (windows ) යතුර සමග (pause/break) යතුර ඔබන්න.
(winkey +pause/break)
:54:

02...එක යතුරක් එබීමෙන් පමනක් (file or folder) එකක් (rename) කල හැක
***select file or folder >press (F2 key)> rename :54:

03...ඔබට මතක ඇති (new folder) හදල එය(CON) කියා (rename) කරන්න කියා මම මීට ඉහත (post) දමා තිබුනා නමුත් මේ වන්තෙක් එයට කිසිවෙක් ඉදිරිපත් වී නැත එනිසා (CON) කියා (rename) කරන්නෙ කෙසේද කියා කියන්නම්
 ***(R/click> new >folder>r/click>rename>Alt+255> type(con) enter) :54:

04...මෙම සංඛ්‍යා මෙසේ ඉක්මනින් ලිවිය හැක
****ALT+4523 =
****ALT+ 7852 = :54:


Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
 :57:කෙසේද ඉවත් කරන්නේ ස්වයං දාවකයන්

01...පිහිටුවා ගන්න (antivirus norton) > (scan) >දැන් ඔබට පුළුවනි ඉවත් කරන්න ස්වයං දාවකයන්
     
     හෝ

02....යන්න>(my computer)>(tools)>(Folder Option )>(View Tab) >(Show Hidden Files and Folders)>(Uncheck the Option Hide Protected Operating System Files)දැන් ඔබට දැක ගන්න පුළුවනි >(Autorun.inf)>(Select it and Press Shift+Delete)

                            හෝ

03....යන්න(start)>(run)>ලියන්න(gpedit.msc)>(ok)>(Group Policy)>(Computer Configuration)>(Administrative Templates)>(system)දකුණු පැත්තේ තීරුවෙ ඇති(Turn off Autoplay)>(Right click)වත්කම්>(r/click)>(select 'enabled')ඉවත් කරන්නට උවමනා නම් (auto play)>(click disabled)>(apply)>(ok)
  :54:
« Last Edit: January 28, 2011, 09:31:23 PM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
 :57:මෙම උපාය අත්හදා බලන්න ඔබේ යහළුවෙක් සමග
ඔබත් යහළුවත් (yahoo messenger ) වගේ (chat) අඩවියක (chat) කරන ගමන් එම යහළුවගෙ(IP) ලිපිනය හොයාගන්න පුළුවන් විදියක්
මම මේ (post) එක දාන්නේ ඔබට මෙය කොයි තරම් හොඳට කල හැකිදැයි බලන්න

යන්න(yahoo messenger ) යහළුව සමග (chat) කරන්න එයාට යවන්න ෆයිල් එකක(down load ) කරගන්න එය කොපමන් දිගද කොපමන ප්‍රමාණයක් ද කියන එක ප්‍රස්ණයක් නෙවිඉන්න ටිකක් ෆයිල් එක යවන්න කලින් ඔබ(command prompt) එක ලේස්තිකරගෙන තියා ගන්න දැන් යවන්න එයාට ඔබ යවන එයා කැමති ෆයිල් එක එයා එය අවපතනය  කර ගන්නා විට ඔබ හැකි ඉක්මනින් ලියන්න (command prompt) එකේ (netstat) කියා ඔබන්න (enter) එවිට ඔබට 5ක් 6ක් වගේ (ip) ලිපිනයන් දෙයි ඔබේ යහළුව විදේශිකයෙක් නම් ඔහුගේ ලිපිනය සඳහන් වෙයි විදෙශිය ලිපිනයක් ලෙස  එතනින් බට දැන ගත හැකි යහළුවගේ (ip) කුමක්ද කියා :54:

නිවේදනයක්:- මෙම දේ ඔබ කරන්න උත්සහ කරනවනම් සිතා ගන්න හුදෙක් මෙය විනෝදයට පමනයි වැරදි වැඩවලට යොද ගන්නෙ නැහැකියා


Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
(notepad tricks)
මෙම (notepad tricks)ඔබ යෙදුවොත් යම් පරිගනකයකට එය ස්වයං පාලනය බිඳ ඔබේ ක්‍රම ලේඛනය කියාවේ යෙදෙනවා එනිසා මෙය විහිළුවක් සඳහා පමනක් අත්හදා බලන්න.

01.....(pc) එක (shut down) වෙන්න යොදන්න
ලියන්න (notepad) හි
 @echo off
    msg * I don't like you
    shutdown -c "Error! You are too stupid!" -s

Save it as "Anything.BAT" in All Files and send it.

02....ලියන්න (notepad) හි(මෙමගින් (cd drive) එක නිතරම විවෘත වෙනවා)
 Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")
    Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
    do
    if colCDROMs.Count >= 1 then
    For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
    colCDROMs.Item(i).Eject
    Next
    For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
    colCDROMs.Item(i).Eject
    Next
    End If
    wscript.sleep 5000
    loop


    Save it as "Anything.VBS" and send it.

03...(hack) කිරීමට හැක යතුරු පුවරුව
Hack your friend's keyboard and make him type "You are a fool" simultaneously:
    Type :


    Set wshShell = wscript.CreateObject("WScript.Shell")
    do
    wscript.sleep 100
    wshshell.sendkeys "You are a fool."
    loop

    Save it as "Anything.VBS" and send it.


Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
usb flash driver එකක්   ram driver එකක් වශයෙන් යොදා ගන්නා විදිය
ඔබ ළඟ (2GB flash driver ) තිබේ නම් එය (ram driver ) වශයෙන් යොදා ගත හැක
(flash driver) එක ඔබේ (pc) එකට සවිකරන්න
*fat32 format කරන්න
යන්න... my computer >flash driver>R/click> properties >rename ur flash driver =(ram driverලෙස)>ok
නැවත යන්න ..my computer >R/click>properties =(system properties dialog box)>advanced >performance>settings
එවිට ඔබව ගෙනයාවී perfomance options  dialog box එකට එහි ඇති advanced tab එකට යන්න virtural memory යටතේ ඇති change කියන තැන click කරන්න
එවිට ඔබට පෙනේවී ඔබේ (pc) එකේ තිබෙන ඔබ සාදාගන්නා ලද (usb flash driver) එක ඔබ (re name)කල (ram driver) ය ලෙස
(select) කරන්න ඔබ සාදා ගන්නා ලද (usb ram driver)එක

පහත තිබෙන (custom size) කියන තැන (click) කරන්න ඊට පසුව පහත තිබෙන (initial size(MB))කියන තැන තිබෙන (box) එකේ 118 කියා ලියන්න .ඉන් පසුව පහත තිබෙන (maximum size (MB))කියන තැන තිබෙන (box ) එකේ 118 කියා ලියන්න (set) කියන තැන (click)කරන්න(ok) කරන්න
එවිට ඔබෙන් අසාවී (system control )(message ) එකෙන් ඔබේ පරිගනකය නැවත පන ගන්වන්න ද කියා(ok) කරන්න ඉන්පසුව ඉක්මනින් අනිවාරයෙන්(apply)(click) කරන්න(ok) කරන්න
අවසානයේ ඔබෙන් අසාවී (system setting change)(message) ඔබේ පරිගනකය (restart) කරන්නද කියා(ok) කරන්න
(restart) වී මෙන් පසු ඔබේ පරිගනකයේ වේගය ගැන බලන්න බලා ඔබේ අදහස් මෙහි පලකරන්න
[/size]
only windows os
« Last Edit: February 28, 2011, 08:56:50 AM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
ඔබ (windows)ඔබේ (pc)ස්ථාපනය කලායින් පසුව ඔබේ (pc) එකේ  ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිකර ගන්න පුළුවන් ලෙසි පියවර කීපයකින් උසස් තත්වයේ ක්‍රියාකාරිත්වයකට
   මේ විදියට (pc) එක සකසා ගන්නේ නම් අපතේ යන මතකයන් ඔබේ ක්‍රියාකාරී වැඩ සඳහා යොදා ගැනීමටද, ඒ වාගේම සුමට වැඩි වේගයකට ඔබේ (pc) එක පත්කල හැක.
Microsoft Windows XP Professional Configuration
---------------------------------------------------------------------------------------------------
(windows) ස්ථාපනය කලායින් පසුව මෙම පියවර අනුගමනය කරන්න
උපදෙස්.....>
01.....යන්න..Start..>Control Panel >Switch to Classic View.>View >Details

02.....යන්න..Display>Desktop tab>Customize Desktop>Uncheck Run Desktop Cleanup>ok
        යන්න...Screen Saver tab >තෝරන්න(None) for the Screen Saver
        යන්න...Power >මාරුකරන්නTurn off monitor to Never.>Apply>ok
         යන්න...Appearance tab>මාරුකරන්නcolor scheme to Silver
         යන්න...Effects>Uncheck Use the following transition >Uncheck Show shadows under menus>ok
         යන්න..Settings tab >මාරුකරන්නScreen resolution to 1024x768 pixels
        යන්න...Advanced >Monitor tab>මාරුකරන්නScreen refresh rate to 75 Hertz>Apply>yes>ok>ok

03....යන්න....Folder Options.>View>
                                  (check)කරන්නDisplay the contents of system folders
                                                       Display the full path in the title bar
                                                       Display the full path in the address bar
                                                       Show hidden files and folders
                              (uncheck)කරන්නAutomatically search for network folders and printer
                                                       Hid extensions for known file types
                                                    >Apply>Apply to All Folders>Yes>Ok

04....යන්න....Internet Options>Use Blank>ok
        යන්න...Content tab>Click AutoComplete>Check Forms>apply
        යන්න...Connections tab>LAN Settings>Automatically detect settings>ok
       යන්න...Setup>ලියන්න area code >ok>Ok>next>next>Select Set up my connection manually>next
                   Select Connect using a broadband connection>next>Finish
       යන්න...Programs tab>මාරුකරන්නHTML editor to Notepad
                 (uncheck)කරන්නInternet Explorer should check to see whether it is the default browser>apply
        යන්න...Advanced tab
                  (uncheck)කරන්න පිලිවෙලට
                         Enable Install on Demand (Other)
                         Enable page transitions
                         Notify when downloads complete
                         Show Go in the address bar
                  (check)කරන්න පිලිවෙලට
                           Use inline AutoComplete
                            Use Passive FTP
                           Do not search from the Address bar
                           Empty Temporary Internet Files folder when browser is closed
                           click apply>ok

05....යන්න...Mouse>the Pointer tab>මාරුකරන්නScheme to 3D-White (system scheme)>(uncheck)කරන්නEnable pointer shadow
        යන්න...Pointer Options tab>Uncheck Hide pointer when typing>apply>ok

06....යන්න...Sounds and Audio Devices>Check Place volume icon in taskbar
        යන්න...Sounds Tab>තෝරන්නNo Sounds for the Sound Scheme>no>apply>ok

07...යන්න...System>Advanced tab>Click the Settings button under Performance>Select Adjust for best performance
          (check)කරන්න පිලිවෙලට
                     Show window contents while dragging
                     Smooth edges on screen fonts
                     Use drop shadows for icon labels
                     Use visual styles on windows and buttons
                     apply >ok
        යන්න...Error Reporting tab>Select Disable error reporting
                                                   Uncheck But notify me when critical errors occur>ok
         යන්න...System Restore tab>Check Turn off System Restore on all drives>apply>yes
          යන්න...Automatic Updates tab>Select Turn off automatic updating
          යන්න...Remote tab>Uncheck Allow Remote Assistance>apply>ok

.08... යන්න...Taskbar and Start Menu>Uncheck Lock the taskbar>Check Show Quick Launch
         යන්න...Start Menu tab>Select Classic Start menu>Customize>Check Display Favorites> Check Show Small Icons in Start Menu>Uncheck Use Personalized Menus>ok>apply>ok

09...යන්න..User Accounts>Click Change the way users log on and off>Uncheck Use the Welcome screen>Click Apply Options
දැන් වින්ඩෝව වසා ඉවත් වෙන්න පාලන පුවරුවෙන්

10...යන්න..My ComputerRight-click on the hard drive icon and select Properties
    Uncheck Allow Indexing Service to index this disk for fast searching
    Click Apply
    Select Apply changes to X:\, subfolders and files, and then click OK
    Click OK
    Reboot machine

« Last Edit: March 02, 2011, 01:48:00 PM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
 :046:ගූගල් හරහා ඔබට (serial number ) හොයාගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක්
යන්න >ගූගල් >ලියන්න සොයාබලන කවුළුවේ >නිෂ්පාදිත නම සමග (94FBR)
නිතැතින්ම ඔබට ඉක්මනින් සොයාදේවී ඔබට ඇවසී දේ

උදා:- "Photoshop 7" 94FBR
      "Nero Burning Rom 5.5" 94FBR


"ඔබ හරහා කාලය ගමන් කිරීමට ඉඩ නොදී ඔබ කාලය හරහා ගමන් කරන්න"
:54:
« Last Edit: March 10, 2011, 11:35:07 AM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
වෙබ් පිරික්සුම වේගවත් කර ගන්නා ක්‍රමයක්

ඔබ සම්බන්ද වූ විට (web site) ජාලයකට ඔබේ පරිගනකය තොරතුරු යවනව හා ලබා ගන්නවා(හුවමාරු කර ගන්නවා) පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන දෙය නම් ජාල අඩවි නමකින් බව අපට පෙනුනත් එය සිදුවන්නේ වචන වලින් නොව.

එය සිදුවන්නේ
(TCP/IP) (සම්ප්‍රේෂන පාලන ප්‍රොටෝකෝලය/ඉන්ටෙර්නෙට් ප්‍රොටෝකෝලය (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)}[ඉන්ටර් නෙට් හා සම්බන්ද වු පරිගනක අතර අදහස් හුවමාරු කර ගන්නා පොදු භාෂාව. ඉන්ටර් නෙට් වලට සම්බන්ද එක් ප්‍රොටෝකෝලයක  සිට අනෙකට දත්ත සම්ප්‍රේෂනය සඳහා යොදා ගැනෙන්නේ මෙම ප්‍රොටෝකෝලයයි.]

 මෙම (DNS) තොරතුරු{DNS (වසම් නාම පද්ධතිය=Domain Name System {අක්ෂර වලින් සඳහන් ඉන්ටර්නේට් ලිපිනයක් පරිගනකය ලේසියෙන් වටහා ගත හැකි ලෙස සංඛ්‍යාම ලිපිනයකට හැරවීමට කෙරෙන මෙහෙයුම. උදා:- නම් [http://www.paragon.co.uk]යන ඉන්ටර්නෙට් ලිපිනය(DNS)මගින් 194.72.242.3 බවට හරවයි, වෙබ් පිරික්සුමෙදි මේ දෙකෙන් මොන එක ලියුවත් ඇති වන ප්‍රතිපලය එකක් වේ} ප්‍රයෝජනයට ගන්න නිසා ඔබෙන් අහන්නේ නෑ අඩවි පිහිටන ස්ථාන.

එසේ උවත්(win2000)සහwin xp) යන මෙහෙයුම් පද්ධති කදිම කාර්යක්ෂම (DNS cache) එකක් උවත් ඔබට පුළුවන් තවත් වෙබ් පිරික්සුම වේගවත් ඉහල තත්තවයකට පත්කර ගන්න

 හදන්න නව (text file) එකක් ඒක (rename) කරන්න[dnscache.reg] ලෙස .පහත තියන දේ (copy paste) කරන්න ඔබ හැදූ ෆයිල් එකට සුරක්ෂිත කරන්න ලේඛන ගත කරන ස්ථානයෙ(registry)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi
ces\Dnscache\Parameters]
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001
"CacheHashTableSize"=dword:00000180
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d

« Last Edit: March 15, 2011, 12:18:18 AM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
ලොව ඕනෑම තැනක සිට ඔබේ පරිගනකය ක්‍රියාත්මක කිරීමට (වැඩ කිරීමට ) හැකි අයුරින් නිර්මාණය වී ඇති මුදුකාංගයක් වන ටීම්විවර්
සතපවා ගන්නා අයුරු හා පිහිටුවීම පිලිබඳ සටහන්


http://download.cnet.com/TeamViewer/3000-7240_4-10398150.html
                           අවපතනය මෙතනින්

« Last Edit: March 27, 2011, 02:15:18 PM by nsgalagedara »

Offline nsgalagedara

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 361
 • Gender: Male
මෘදුකාංගයක් නොමැතිව අන්තර් ජාල පිටුවක් අවහිර කරන ආකාරය
01......යන්න[c:\windows\system32\drivers\etc. \hosts]
02......click hosts> open with > note pad>ok
03......ලියන්න මෙය එහි උදා:-
     127.0.0.1  (local hosts) කියන තැන යටින් එකතු කරන්න 127.0.0.2  www  ඔබට අවශ්‍ය කරන ජාල නම . com
එපමනයි

**ex:-127.0.0.1 local hosts" 127.0.0.2 www.(site name).com